Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ


1.1.Ardiyen.com(“ardiyen” olarak anılacaktır), kullanıcılarına hizmet sağlayıcı olarak işlettiği www.ardiyen.com ve ardiyen Mobil Uygulamaları üzerinden kullanıcılarına ev dekorasyonu, ev tekstili, mobilya, mutfak, yapı malzemeleri gibi ürünleri tedarik ederek satışını gerçekleştirmektedir. www.ardiyen.com üzerinden sağlanan hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.


1.2.Kullanıcılar, “Üye Ol” sekmesi altındaki üyelik formunu doldurmak suretiyle www.ardiyen.com üye olarak işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.


2. TARAFLAR VE TANIMLAR


2.1.İşbu Üyelik Sözleşmesi bir taraftan İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze Kocaeli, Türkiye adresinde mukim  www.ardiyen.com internet sitesine üye olan ve internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (“Kullanıcı”) arasında elektronik olarak onaylamıştır.


2.2.Ardiyen ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2.3.SİTE: Ardiyen’nın kullanıcılarına hizmet verdiği www.ardiyen.com alan adlı web sitesi ile “Ardiyen” adlı IOS ya da Android işletim sistemini haiz mobil cihazlarda çalışan uygulamadır.


2.4.Kullanıcı/ Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.


2.5.Mal/ Ürün: SİTE’de satışa arz edilen ev dekorasyonu, mobilya, mutfak malzemesi, yapı malzemesi gibi her türlü emtiadan ibarettir.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşme ile Ardiyen, www.ardiyen.com alan adında ve buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına ardiyen tarafından ev dekorasyonu ürünleri, ev tekstili ürünlerini, mutfak bölümü, mobilya ve yapı malzemeleri ile her çeşit ürünleri tedarik ederek müşterilerine satışının sağlandığı ilgili sitede sitenin kullanımına ve site üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.


4. ÜYELİK BİLGİLERİ


4.1.Ardiyen e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.


4.2.Kullanıcı, Ardiyen e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.Site’den satın aldığınız ürünlerin/ hizmetlerin size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması veya hiç yapılamaması ya da siparişinizin iptal edilmesi durumunda Ardiyen herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


5. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA


5.1.Ardiyen’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz ya da İYS sistemi aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince verebileceğiniz izninize mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.


5.2.Ardiyen’ya Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar.


6. GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


6.1.Ardiyen, iş bu sözleşme konusu www.ardiyen.com isimli alan adının ve ardiyen mobil uygulamalarının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı veya mobil uygulama ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.


6.2.Kullanıcı, Site’den hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ile Site üzerinde yer alan diğer sözleşme ve politika hükümleri çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.


6.3.Kullanıcı, Site üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya Arfiyen’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu Ardiyen’nın herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut Ardiyen aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararı Kullanıcı’ya rücu edebilecektir.


6.4.Üye olurken verdiğiniz e-posta adresi, adınız, soyadınız ve benzeri diğer bilgileriniz ile Site içerisinde gerçekleştireceğiniz diğer işlemler sonucu elde edilecek veriler sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. Ardiyen, Kullanıcı’dan her kişisel veri topladığı noktada Kullanıcı’yı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatır ve gerektiği takdirde açık rızalarını alır. Kullanıcı, Site içerisinde yer alan her bir form doldurma sırasında (“Üye Ol” formu, sepet içerisindeki sipariş verme ekranında beliren “Yeni Adres Ekle” formu, Hesabım adlı sayfa içerisinde yer alan “Üyelik Bilgilerim” formu) ve Site’ye bir IP adresi üzerinden ilk kez yapılan ziyaretlerde kendisine gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okumalıdır.


6.5.Ardiye, Site’nin ilgili alanlarında gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca bazı verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebilir. Bu durumlarda Kullanıcı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirilir ve özgür iradesiyle açık rıza verip vermemeye karar verir.


6.6.Ardiyen, benimsemiş olduğu Kişisel Veri İşleme Politikası’nı ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı Site’de yayımlar. Site’ye üye olmak ve/veya Site’de işlem yapmak suretiyle toplanan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için lütfen kişisel verilerinizin toplanması sırasında tarafınıza gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile Site’de yayımlanan Kişisel Veri İşleme Politikası’nı ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyiniz.


6.7.Site içerisinde yapmış olduğunuz ödeme işlemlerinde kullandığınız kredi ve banka kartı bilgileriniz hiçbir surette Ardiyen tarafından görüntülenemez ve saklanamaz.


6.8.Ardiyen e-ticaret platformundan satın alacağınız hizmetler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/ hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple Ardiyen Site’de satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın alınabilmesi garantisini vermez.


6.9.Ardiyen, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun satış sözleşmesi veya satın alınan hizmetin türüne göre ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.


6.10.Ardiyen, Site’ye Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler kapsamında 5651 sayılı Kanun anlamında yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Üyeler’in beyan ettiği, yazdığı, kullandığı fikir ve düşünceleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ardiyen ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ardiyen’nın, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


6.11.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ardiyen’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın adli ya da idari bir soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya intikal etmesi halinde, Ardiyen’nın Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


7. DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, Ardiyen’nın sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.


8. MÜCBİR SEBEP


Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.


9. BÖLÜNEBİLİRLİK


İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.


10. YETKİ


İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.


11. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI


Ardiyen ve ardiyen.com sözcük ve şekil markası ile www.ardiyen.com ve Ardiyen Mobil Uygulamalar’da kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Ardiyen’ya aittir. Kullanıcı, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/ tanıtıcı ad ve işareti, Ardiyen’nın önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya Ardiyen’ın fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Kullanıcı, Ardiyen’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.


12. YÜRÜRLÜK


İş bu 12 maddeden oluşan Üyelik Sözleşmesi ………. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, ÜYE sözleşmenin bir kopyasına www.ardiyen.com adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Bize Yazın!
Yardıma mı İhtiyacınız Var
Ardiyen Banyo Market
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim